^Back To Top

 • 1
  "Wszystko mogę w Tym, który mmnie umacnia" (Flp 4, 13)
 • 2
  "Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II
 • 3
  "Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna." (Prz 3,5-6)
 • 4
  "Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia." (Syr 2, 4-5)

Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

w Rogoźnej

dyspensa

DYSPENSA METROPOLITY KATOWICKIEGOOD OBOWIĄZKU NIEDZIELNEGO UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW.W ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

W ślad za Zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polskiz  dnia  12  marca  2020  r.,  mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87§1,kan.1245 i kan. 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), udzielam dyspensy od  obowiązku  niedzielnego  uczestnictwa  we  Mszy  Świętej  do  dnia  29  marca  br. następującym wiernym archidiecezji katowickiej

a.       osobom w podeszłym wieku,

b.      osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c.       dzieciom  i  młodzieży  szkolnej  oraz  dorosłym,  którzy  sprawują  nad  nimi bezpośrednią opiekę,

d.      osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie  z  dyspensy  oznacza,  że  nieobecność  na  Mszy św. niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe

Copyright © 2013. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rogoźnej  Rights Reserved.