^Back To Top

 • 1
  "Wszystko mogę w Tym, który mmnie umacnia" (Flp 4, 13)
 • 2
  "Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta." Jan Paweł II
 • 3
  "Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna." (Prz 3,5-6)
 • 4
  "Przyjmij wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapienia bądź wytrzymały! Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu - w piecu utrapienia." (Syr 2, 4-5)

Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

w Rogoźnej

Historia Parafii

 

Rys historyczny Parafii Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła należy rozpocząć od czasów istnienia przydrożnej kapliczki, która przez pewien czas stanowiła główne centrum kultu religijnego, gromadząc wiernych parafian na nabożeństwach liturgicznych. W okresie wojennym w latach 1939-1945 z powodu trudności związanych z niemiecką okupacją i walkami wyzwoleńczymi, wierni udawali się na nabożeństwa do Świerklan. W okresie wojennym z powodu łapanek i godziny policyjnej mieszkańcy na nabożeństwa udawali się do okolicznych Żor, Boguszowic i Świerklan, aby nie gromadzić się przed małą kapliczką. Po wojnie ponownie rozpoczęto odprawianie Mszy św. i nabożeństw w kapliczce z 1717 roku, która wybudowana została dzięki staraniom Adama Strączka. Jak podają kroniki w 1955 roku kapliczka uległa znacznemu zniszczeniu wskutek remontu szosy, jak również została częściowo zburzona w wyniku wypadku, który spowodował autobus. Dzięki staraniom Wójta Gminy – Alojzego Kolona, odbudowano kapliczkę. Usytuowano ją przy głównej drodze łączącej Żory i Wodzisław Śl. Prace budowlane zakończyły się w 1957 roku. 19 września 1957 r. kaplicę poświęcił proboszcz z Żor ks. Adam Bieżanowski. Za patrona kaplicy obrano św. Jana Nepomucena.

Losy oraz historia

Budowa Kościoła Parafialnego ze względu na wiele przeszkód ze strony ówczesnych władz oraz ludzkiej nieżyczliwości nie były wcale łatwe. Po wielu latach zmagań z biurokracją, dnia 25 czerwca 1971 roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach wyraziło zgodę na budowę kościoła w Rogoźnej oraz uwzględnienie w planie budownictwa sakralnego na rok 1972. Budowę prowadził ówczesny rektor kaplicy ks. Franciszek Król. Projekt kościoła parafialnego opracował inż. Leszek Studnicki, zaś jego konstruktorem był inż. Jan Kreis. Za projekt wystroju nowego kościoła odpowiedzialni byli Łukasz Karwowski oraz Zofia i Bolesław Szpechtowie. 25 czerwca 1972 został położony kamień węgielny pod przyszły kościół. Od tego momentu zaczęto murować piwnice, kłaść dreny. Prace przy budowie całej świątyni posuwały się bardzo szybko. Cała parafia łącznie z dziećmi i młodzieżą uczestniczyła w budowaniu Domu Bożego. Przykładem solidarności parafialnej może być fakt, że gdy zalewano akermana całego dachu, ludność parafii pracowała przez trzy dni i trzy noce bez przerwy, aż do godz. 6. rano w Boże Ciało. Pracowało wtedy 70 parafian. Parafianie z wielką ofiarnością i poświęceniem wznosili ,,wielkie dzieło”. Większość prac takich jak: zwożenie cegły, prace murarskie, tynkarskie, czy malarskie wykonywali sami. Ofiarność i trud włożony przy budowie kościoła przyniósł długo oczekiwane efekty i sfinalizowanie prac budowlanych już 13 grudnia 1973 roku, kiedy to kościół został odebrany przez Powiatowego Architekta. Szczególnym dniem w życiu parafii był jednak 16 grudzień 1973 roku, kiedy to nowopowstała światynia w Rogoźnej została wreszcie poświęcona przez biskupa H. Bednorza w asyście księży dekanatu, na czele z dziekanem ks. E. Tobolą i ks. A. Bieżanowskim oraz licznie zgromadzonymi parafianami. Parafii i kościołowi nadano wezwanie Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła. Nowa parafia została włączona do dekanatu Żory, zaś ks. Franciszek Król został mianowany jej pierwszym proboszczem. 12 grudnia 1993 r. abp Damian Zimoń konsekrował kościół w Rogoźnej.

 

 

 Od 1985 roku ks. proboszcz Józef Szulik rozpoczął prace nie tylko jako Pasterz swojej Owczarni, ale też i jako budowniczy. Za Jego pośrednictwem i dzięki ofiarnej pracy parafian powstało to, co mamy dziś - piękna Świątynia Naszej Matki, Matki Kościoła. To dzięki ofiarności i życzliwości mieszkańców Rogoźnej kościół nabierał świetności i jest Naszą Parafialną Perełką. Należy również wspomnieć o tych parafianach, którzy tworzyli tą historię, którzy pracowali przy budowie Naszej Świątyni, a którzy już odeszli do Domu Ojca i w tym uroczystym dniu na pewno orędują za nami.

 

Księża, którzy dotychczas posługiwali w naszej parafii: pierwszy wikary i katecheta ks. Grzegorz Lech, ks. Marian Piskorz, senior ks. Justyn Oleś, ks. Tomasz Mrozek, ks. Dariusz Nowakowski, + ks. Andrzej Kaczmarek, ks. Krystian Mrówka, ks. Artur Więcek, ks. Michał Lepich. Księża diakoni posługujący w naszej parafii podczas stażu diakonackiego: + ks. Kajetan Święcki, ks. Artur Piękoś, ks. Marcin Socha.

 

Opracował: Adam Bernert 50 - LECIE PARAFII N.M.P. MATKI KOŚCIOŁA W ROGOŹNEJ * * *

Copyright © 2013. Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Rogoźnej  Rights Reserved.